Thursday, May 29, 2014

Pisau Lapah,Hulu Dan Sarung Berukir Daripada Kayu Kemunig Hitambeliu adalah pengemar seni buatan saya,sangup berhabissan ribuan duit untuk ukiran pisau lapah ini.
Terbuka untuk tempahan bagi yang meminati..

Parang Calong Mata Pamor Uli,Hulunya Daripada Kayu Malam Yang Di Larik...