Saturday, August 21, 2010

Naga Khayalan Daripada Kayu Gemungar

Kayu GEMUNGAR di gunakan untuk menghasilkan tongkat tersebut,
di ambil pada bahagian teras kayu tersebut
Proses menyiapkanya mengambil masa hampir sebulan,
kayunya juga sukar di proleh.